Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak.

For mer informasjon, se denne siden. 

Barneverntjenesten kan kontaktes på telefon 66 93 82 57.
Utenom åpningstiden til barneverntjenesten (08.00-15.00), kan du ta kontakt med Barnevernvakten på telefon 64 99 32 70.