Sammen om en god oppvekst

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap. Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foreldre ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå. Vi har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.