Sammen om en god oppvekst

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap. Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foreldre ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå. Vi har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

Er du urolig eller bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foreldre som gjør oss urolige.

Det finnes mange hjelpe- og støttetjenester i kommunen du kan ta kontakt med. En kort beskrivelse av de ulike tjenestene og kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal en kontakte barneverntjenesten eller politi direkte.

Barnevernlederens beste råd dersom du er bekymret for et barn (bufdir.no)

 

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats Lillestrøm?

På denne nettløsningen vil du se hvordan vi som kommune jobber med barn, unge og foreldre når vi er bekymret for et barn.

Kontaktinformasjon til Barnevern og politi

 

Lillestrøm barneverntjeneste (resepsjon / vakttelefon) 66 93 25 70 /
46 90 49 56
Romerike barnevernvakt (utenfor arbeidstid) 64 99 32 70
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politiet 02800

For kontaktinformasjon til øvrige hjelpetjenester, se oversikt over tjenester.

Mer informasjon om hvordan melde bekymring til barneverntjenesten