Kompetanse

Her finner du kurs som kommer og kurs som har vært (gjennomførte kurs). Noen kurs avholdes en gitt dato. Andre kurs er digitale kursmoduler og vil være tilgjengelig en lengre tidsperiode.

Kompetansekataloger 2022-2023 – Barnehage og Skole/SFO

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og SFO.

Mål:

  • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
  • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
  • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
  • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
  • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjon.

Lenker til katalogene:

Kompetansekatalog barnehage 2022-2023

Kompetansekatalog for skole og SFO 2022-2023

 

 

Dato: 30 juni 2023

Grupper og kurs ved Psykisk helse og familiestøtte (PHFS)

Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Målgruppe: 

  • Gravide og partnere
  • Foreldre
  • Barn og ungdom

 

Hvor:

Alle kurs/grupper holdes i Solheimsgata 18, Lillestrøm.

Hvordan:

Påmelding via Lillestrøm kommunes nettside:

 Info om psykisk helse og familiestøtte – Henvendelsesskjema

Dato: 30 juni 2023