Handlingsveileder

Hva kan du gjøre hvis et barn eller ungdom vekker uro eller bekymring? Her finner du hjelp til fremgangsmåte som kan gjelde et barn i barnehage, skole eller helsestasjon.

Helsestasjon Skole Barnehage

Handlingsveilederen

Et arbeidsverktøy for fagfolk og foresatte

For deg som har din arbeidshverdag i direkte kontakt med barn og unge er en viktig del av arbeidet ditt og være oppmerksom på deres trivsel og utvikling. Handlingsveilederen beskriver hvordan vi handler og samarbeider med gravide, barn, unge og foreldre.

Handlingsveilederen skal være en hjelp i arbeidet med å fange opp og  identifisere  barn og unge som gir oss en undring/bekymring.  Hva kan egen tjeneste  sette inn av hjelp  i samarbeid med barn/unge og foreldre og når er det viktig med tverrfaglige drøftinger og tiltak som involverer flere tjenester og ulike nivåer i handlingsveilederen.

Handlingsveilederen  inneholder  konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy.  Hvert nivå i handlingsveilederen  beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring/ bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene. De fire nivåene skal omfatte alle oppgaver og aktiviteter som berører tidlig og tverrfaglig innsats og oppfølging av målgruppa.

 

 

Nivå 0

Identifisere barn som bekymrer

Helsestasjon Skole Barnehage

Nivå 1

Tjenesteinternt tiltaksarbeid

Helsestasjon Skole Barnehage

Nivå 2

Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester

Helsestasjon Skole Barnehage

Nivå 3

Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester

Helsestasjon Skole Barnehage