Kompetanse

Her finner du kurs som kommer og kurs som har vært (gjennomførte kurs). Noen kurs avholdes en gitt dato. Andre kurs er digitale kursmoduler og vil være tilgjengelig en lengre tidsperiode.

Trygghetsuka 2022 – oppstart uke 44 — fullført

Målet med Trygghetsuka er å øke kunnskapen om vold og overgrep og gjøre oss som ansatte i stand til å forstå, oppdage og forhindre at barn, unge og voksne/ eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper forøvrig blir utsatt for vold og overgrep.

Trygghetsuka vil bestå av forskjellige arrangementer på dagtid og kveldstid tilpasset ansatte og befolkningen i Lillestrøm kommune

Arrangementer i Trygghetsuka gjennomføres fra 31.10.22 til 24.11.22.

Se de enkelte arrangementene på Trygghetsukas nettside:

Trygghetsuka ansattportalen

 

 

Om kurset

Dato: 24 november 2022

Programmet er utviklet i et samarbeid mellom tverrfaglige rådgivere i Oppvekst, SLT-koordinator, helsetjenester til barn og unge, helse og mestring, kultur barn og unge, biblioteket i Lillestrøm og politikontakten.

Modulene for Trygghetsuka 2020-21 vil fortsatt være aktuelle og kan brukes av tjenestene for felles fagutvikling og kompetanseløft gjennom hele året. Disse finner du på nettsiden til Trygghetsuka 2022.

Kurs info

År:

2022