Barn som pårørende – Fagkonferanse

Avholdes tirsdag 6.sept. i år. Konferansen er gratis for ansatte. Avholdes på Folkets hus i Lillestrøm by. Påmelding via KS- læring

Programmet er satt sammen med tanke på at det skal fange interesse på tvers av voksen- og barnetjenester og være et faglig påfyll på området Barn som pårørende.

Målgruppe: Ansatte i Oppvekst, Helse og mestring, Kultur, miljø og samfunn, NAV, private barnehager i Lillestrøm

Mål: Øke kompetanse og bevissthet på ivaretakelse og støtte til Barn som pårørende og deres familier.

 

 

Dato: 6 september 2022

Temakveld – Skolefravær

Gratis kurs for foreldre som  har ungdommer som strever med å komme seg på skolen.

Kurset sette opp både 4. april og 2. mai 2022.

Dato: 4 april 2022

Traumebevisst praksis våren 2022

Målsetting med opplæring i traumebevisst praksis i støttetjenestene:

Barn, ungdom og foreldre som har opplevd stressende livshendelser blir møtt av ansatte som viser varme, trygghet, kunnskap og ferdigheter i tråd med traumebevisst praksis.

Kurset går over tre dager; 31.03 og 01.04 og 12.05.

For påmelding i KS læring: trykk her

Dato: 31 mars 2022

Digitalt kurs om Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

Filmene om Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge med advokat Kurt Bjønnes ligger digitalt tilgjengelig og kan gjennomføres når det måtte passe tjenesten.

 

Dato: 1 april 2022

Trygghetsuka 2021

Trygghetsuka for 2021 vil som i fjor foregå digitalt.

Programmet er utviklet i et samarbeid mellom tverrfaglige rådgivere i Oppvekst, Helse og mestring, SLT-koordinator, Kommunikasjonsavdelingen, RVTS-Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), Romerike krisesenter, Kompetanseteamet mot æresrelatert vold og sosial kontroll (Bufdir), ATV (Alternativ til vold), Likestillingssenteret på Hamar og Øst politidistrikt.

Målet for Trygghetsuka er å øke kunnskapen om vold og overgrep og gjøre oss som ansatte i stand til å forstå, oppdage og forhindre at barn, unge og voksne/ eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper for øvrig blir utsatt for vold og overgrep.  I tillegg ønsker vi å heve kompetansen knyttet til ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv og gjengproblematikk.

Moduler for Trygghetsuka 2020 vil fortsatt være tilgjengelige.

Programmet vil bestå av kursmoduler som er utviklet for gjennomføring i fysiske personalmøter. Bakgrunnen for dette er at modulene legger opp til mye gruppearbeid og diskusjon. Dere kan også velge å bruke Teams til gjennomføring.

På ansattportalen får du mer informasjon. 

Dato: 1 november 2021