Temakvelder om skolefravær

Psykisk helse og familiestøtte inviterer til  gratis temakvelder om skolefravær.

Målgruppe:

Foreldre og andre interesserte

Temakveld 1: mandag 17. oktober kl 17.00-19.00

Om bekymringsfullt skolefravær – hva kan være årsakene, hvordan utarter det seg og hvem påvirkes.

Temakveld 2: onsdag 02. november kl 17.00-19.00

Foreldreperspektivet, tiltak og hvem kan man kontakte

 

Foredragsholdere:

Oda Martine Andersen, Anita Ingjerd og Jens Prøis.

Foreldre og ungdom med erfaring vil delta på temakveldene.

Dato: 2 november 2022

Grupper og kurs ved Psykisk helse og familiestøtte (PHFS)

Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Målgruppe: 

  • Gravide og partnere
  • Foreldre
  • Barn og ungdom

 

Hvor:

Alle kurs/grupper holdes i Solheimsgata 18, Lillestrøm.

Hvordan:

Påmelding via Lillestrøm kommunes nettside:

 Info om psykisk helse og familiestøtte – Henvendelsesskjema

Dato: 30 juni 2023

Kompetansekataloger 2022-2023 – Barnehage og Skole/SFO

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og SFO.

Mål:

  • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
  • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
  • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
  • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
  • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjon.

Lenker til katalogene:

Kompetansekatalog barnehage 2022-2023

Kompetansekatalog for skole og SFO 2022-2023

 

 

Dato: 30 juni 2023

Trygghetsuka 2022 – oppstart uke 44

Målet med Trygghetsuka er å øke kunnskapen om vold og overgrep og gjøre oss som ansatte i stand til å forstå, oppdage og forhindre at barn, unge og voksne/ eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper forøvrig blir utsatt for vold og overgrep.

Trygghetsuka vil bestå av forskjellige arrangementer på dagtid og kveldstid tilpasset ansatte og befolkningen i Lillestrøm kommune

Arrangementer i Trygghetsuka gjennomføres fra 31.10.22 til 24.11.22.

Se de enkelte arrangementene på Trygghetsukas nettside:

Trygghetsuka ansattportalen

 

 

Dato: 24 november 2022

Barn som pårørende – Fagkonferanse

Avholdes tirsdag 6.sept. i år. Konferansen er gratis for ansatte. Avholdes på Folkets hus i Lillestrøm by. Påmelding via KS- læring

Programmet er satt sammen med tanke på at det skal fange interesse på tvers av voksen- og barnetjenester og være et faglig påfyll på området Barn som pårørende.

Målgruppe: Ansatte i Oppvekst, Helse og mestring, Kultur, miljø og samfunn, NAV, private barnehager i Lillestrøm

Mål: Øke kompetanse og bevissthet på ivaretakelse og støtte til Barn som pårørende og deres familier.

 

 

Dato: 6 september 2022

Temakveld – Skolefravær

Gratis kurs for foreldre som  har ungdommer som strever med å komme seg på skolen.

Kurset sette opp både 4. april og 2. mai 2022.

Dato: 4 april 2022

Traumebevisst praksis våren 2022

Målsetting med opplæring i traumebevisst praksis i støttetjenestene:

Barn, ungdom og foreldre som har opplevd stressende livshendelser blir møtt av ansatte som viser varme, trygghet, kunnskap og ferdigheter i tråd med traumebevisst praksis.

Kurset går over tre dager; 31.03 og 01.04 og 12.05.

For påmelding i KS læring: trykk her

Dato: 31 mars 2022

Digitalt kurs om Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

Filmene om Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge med advokat Kurt Bjønnes ligger digitalt tilgjengelig og kan gjennomføres når det måtte passe tjenesten.

 

Dato: 1 april 2022