Kompetanse

Her finner du kurs som kommer og kurs som har vært (gjennomførte kurs). Noen kurs avholdes en gitt dato. Andre kurs er digitale kursmoduler og vil være tilgjengelig en lengre tidsperiode.

Barn som pårørende – Fagkonferanse — fullført

Avholdes tirsdag 6.sept. i år. Konferansen er gratis for ansatte. Avholdes på Folkets hus i Lillestrøm by. Påmelding via KS- læring

Programmet er satt sammen med tanke på at det skal fange interesse på tvers av voksen- og barnetjenester og være et faglig påfyll på området Barn som pårørende.

Målgruppe: Ansatte i Oppvekst, Helse og mestring, Kultur, miljø og samfunn, NAV, private barnehager i Lillestrøm

Mål: Øke kompetanse og bevissthet på ivaretakelse og støtte til Barn som pårørende og deres familier.

 

 

Om kurset

Dato: 6 september 2022

Program:

Gjennom barneøyne- barns møte med psykisk lidelse v/ Grete Lillian Moen.

Hvordan er det for et barn å vokse opp med en psykisk syk foreldre? Og hvordan kan vi hjelpe?

Å kjenne på skyld og skam – og maktesløshet som pårørende og fagperson

Barn som pårørende – en naturlig eller unaturlig del av helsehjelpen v/ Tove Bergh

Familieorientert praksis – utfordringer og muligheter i hjelperollen

Å leve med helseutfordringer i familien

Når døden ligger på lur

Barn som pårørende- Presentasjon av arbeidet i Lillestrøm

Samhandling med Ahus og tverrfaglig samarbeid og innsats i kommunen

Tidlig oppdagelse og hjelp til barn og søsken som pårørende og deres familie

Om foredragsholderne:

Grete Lillian Moen: Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut med spesialisering i barn- og unges psykiske helse. Hun jobber i dag som studieleder og spesialrådgiver på RBUP. Hun har lang erfaring  innen barnevern og psykisk helse. Grete er en erfaren foredragsholder og har skrevet flere fagbøker, blant annet boken «Barns møte med psykisk lidelse – en datters historie».

Tove Bergh: Seniorrådgiver og Overordnet koordinator for barn som pårørende på Ahus. Sykepleier med master i familieterapi og systemisk konsultasjon. Tove har lang erfaring innen psykisk helse og somatikk og som  foredragsholder på området barn som pårørende.

Kurs info

År:

2022