Kompetanse

Her finner du kurs som kommer og kurs som har vært (gjennomførte kurs). Noen kurs avholdes en gitt dato. Andre kurs er digitale kursmoduler og vil være tilgjengelig en lengre tidsperiode.

Traumebevisst praksis våren 2022 — fullført

Målsetting med opplæring i traumebevisst praksis i støttetjenestene:

Barn, ungdom og foreldre som har opplevd stressende livshendelser blir møtt av ansatte som viser varme, trygghet, kunnskap og ferdigheter i tråd med traumebevisst praksis.

Kurset går over tre dager; 31.03 og 01.04 og 12.05.

For påmelding i KS læring: trykk her

Om kurset

Dato: 31 mars 2022

Målgruppe:

Ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, OUT, Tildeling barn og unge, Fysio-ergoterapitjenesten, Psykisk helse og familiestøtte, PPA, Barneverntjenesten, Ressurs og familieteamet og Tiltak for enslige mindreårige flyktninger som ikke har deltatt på opplæring om traumesensitive tjenester/TBO eller lignende tidligere.

Mål: Øke ansattes kompetanse og bevissthet knytte til barn, unge og foreldre som opplever stressende livshendelser.

Kurset går over tre dager; 31.03 og 01.04 og 12.05.

For påmelding i KS læring: trykk her

Du melder deg bare på kurs på den første datoen i kurspåmeldingen, husk å holde av de andre datoene i kalenderen din.

 

Kurset gjennomføres på Frogner kultursenter, endringer kan skje på kort varsel med hensyn til smittesituasjonen.

Påmeldingsfrist 18. februar

 

Kurs info

År:

2022