Om bekymringsmelding til barnevernet

Hvis du er usikker på om barnet får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt.

Hvis du er usikker på om du bør sende en bekymringsmelding, eller er alvorlig bekymret for et barn, kan du ta kontakt med Barneverntjenesten for å drøfte saken anonymt på telefon 66 93 82 57.

Utenom åpningstiden til barneverntjenesten (08.00-15.00), kan du ta kontakt med Barnevernvakten på telefon 64 99 32 70.

Gjelder bekymringen bekymring om barn er utsatt for seksuelle overgrep, kan du også melde behov for et drøftingsmøte med kommunens konsultasjonsteam (SO-teamet). Behov for en konsultasjon meldes til soteam@lillestrom.kommune.no.

For videre framgangsmåte ved mistanke om vold og overgrep, se tiltakskort – fra bekymring til handling – under siden om vold og overgrep. Her finner du også verktøyene: aldersrelaterte tegn og signaler på vold og overgrep og aldersrelaterte tegn og signaler på seksuelle overgrep.

Når du som offentlig melder sender en bekymringsmelding, skal foreldrene være informert om dette i forkant. Unntaket er i de situasjonene der du er bekymret for vold og seksuelle overgrep. I disse situasjonen skal ikke foreldrene informeres.

Når en ansatt i skole eller barnehage skal sende bekymringsmelding til barnevernet, skal dette drøftes med ledelsen i skolen/barnehagen i forkant.

Hva skjer når du sender en bekymringsmelding til barnevernet?

Din bekymringsmelding kan bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Det er bare i de mest alvorlige tilfellene at barnevernet overtar omsorgen. Det er barnevernet i kommunen der barnet bor, som følger opp bekymringsmeldingen din.

Barnevernet vurderer om meldingen skal følges opp

Når du har sendt inn en bekymringsmelding, vurderer barnevernet om meldingen skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra de mottar meldingen. De fleste meldinger blir fulgt opp med en undersøkelse.

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Når du sender en bekymringsmelding til barnevernet får du en bekreftelse fra barnevernet på at meldingen er mottatt, innen tre uker.

Barnevernet kan kontakte deg

Det kan hende barnevernet tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet vil også snakke med barnet, familien og andre som kjenner barnet, for eksempel barnehagen, skolen og andre hjelpeinstanser som er i kontakt med familien.

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp. Offentlige bekymringsmeldere får tilbakemelding med informasjon om konklusjon av undersøkelsen når denne er ferdig.