Taushetsplikt og meldeplikt

Informasjon om relevant lovverk kommer.

Taushetsplikt, meldeplikt og varslingsplikt er regulert i mange lovverk.

KS har laget en veileder for taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier. Veilederen finner du her.

Informasjon om avvergerplikten: https://plikt.no/noen-plikter-ved-vold-og-overgrep/