Individnivå

-den enkelte ansatte i møte med barn, unge og familier

På individnivå ligger vår Handlingsveileder, som er vårt verktøy for hvordan vi jobber i møte med  barn og unge som vekker uro/bekymring hos voksne. Ved å arbeide etter handlingsveilederen ønsker vi å sikre lik praksis og godt samarbeid, samt unngå at familier som er berørt opplever seg som «kasteballer» mellom ulike tjenester i kommunen. Du finner handlingsveilederen i øverst på siden.

I høyremenyen finner du oversikt over hjelpeinstanser og annen informasjon som er relevant i arbeidet med identifikasjon og systematisk oppfølging av utsatte barn og unge.