Tjeneste / Etatsnivå

– den enkelte tjeneste

Her finner du informasjon om samhandlingsarenaer, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.