Tverrfaglige møtearenaer

Vi har flere tverrfaglige møtearenaer i vår samhandlingsmodell.

Beredskapsteam mot mobbing

Kommunens Beredskapsteam mot mobbing skal gi bistand i konkrete saker som omhandler barn og elevers psykososiale miljø i barnehage eller skole:

  • der  barn/foreldre opplever å ikke få den hjelp og støtte de trenger fra barnehagen/skolen,
  • der de opplever at tiltak i barnehage og skole ikke virker
  • der de har behov for rådgivning

For mer informasjon om psykososialt miljø i barnehagene kan du lese her

For mer informasjon om psykososialt miljø i skolene kan du lese her

Tverrfaglige møter i barnehagene og skolene

Lillestrøm kommune har rutiner for:

  • Tverrfaglige møte for  barnehagene
  • Lokalt tverrfaglig møte for skolene
  • Sentralt tverrfaglig møte for barne- og ungdomskolene.

Rutinene, informasjonsskriv og brosjyrer kan du finne i Risk manager.

 

SO-team

Lillestrøm kommune har et konsultasjonsteam hvor ansatte kan få veiledning ved  mistanke om seksuelle overgrep mot barn og unge.  Behov for en konsultasjon meldes til soteam@lillestrom.kommune.no

Rutine for hvordan komme i kontakt med teamet, finner du i Risk manager.

I rutinen finner du en oversikt over mulige tegn og symptomer, du får tips til hvordan snakke med barnet/ungdommen du er bekymret for og hvordan dokumentere bekymringen. Tegn og symptomer på aldersrelaterte tegn på seksuelle overgrep ligger også i verktøykassen i BTI handlingsveileder.

Film av SO-team.mp4