Ressurs- og familieteam

Hjelpetiltak og foreldreveiledning

Ressurs- og familieteamet er en avdeling i barnevernområdet i Lillestrøm kommune. Det er et tverrfaglig sammensatt team med familiekonsulenter, psykologer og en avdelingsleder.

Det gjennomføres hjelpetiltak og utredninger etter Lov om barneverntjenester. Målgruppa er barn, ungdom og deres familie i aldersgruppen 0-25 år. Ressurs- og familieteamet mottar henvisning fra barneverntjenesten og samarbeider tett med saksbehandler underveis i tiltaksperioden.

Les mer: Ressurs-og familieteamet