Eksterne hjelpeinstanser

Her ligger en oversikt over noen relevante eksterne tjenester, som har hjelpetiltak til voksne og familier med barn og unge.

Familievernkontoret

De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.

Innbyggere i Lillestrøm kommune tilhører Familievernkontoret for Nedre Romerike, som ligger i tilknytning til Lillestrøm Torv. For mer informasjon, se deres nettsider. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 466 16 830. Telefonen er åpen 08.30-15.00.

Romerike krisesenter

Romerike Krisesenter IKS er et døgnåpent ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler/kontroll/tvangsekteskap i nære relasjoner.

Man kan søke veiledning anonymt. Krisesenteret tilbyr råd/veiledning, kartlegging av situasjonen, relevant informasjon, bistår i å finne løsninger og kan tilby et beskyttet midlertidig botilbud.

Kontaktinformasjon:
Telefon 66932310
https://romerike-krisesenter.no/

Alternativ til Vold (ATV)

ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Vi jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Vi tilbyr samtaleterapi individuelt eller i grupper til utøvere. Samtalene finner sted ved vårt kontor i Lillestrøm om lag en gang per uke. Fokus for samtalene er hva som har skjedd, og hva man kan gjøre for å forhindre ny vold. Vi møter partnere, eks-partnere og barn til de som går i behandling hos oss. Vi tilbyr informasjonssamtaler og behandling knyttet til vold i familien.  

Vi tilbyr foreldreveiledning knyttet til konsekvenser volden har hatt for relasjonen mellom barn og foreldre. 

ATV er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss uten henvisning. For voksne i individualterapi er den en egenandel på 300,- kr per gang.  Etter henvendelse til oss vil du som regel få tilbud om en kartleggingssamtale. Etter det får du beskjed om du får et tilbud hos oss, eller en anbefaling om annen type hjelp. 

Du kan ta kontakt med oss telefon 40 00 16 64 mellom kl 09.00-15.30 på hverdager, eller ved å sende oss et brev.

Se også ATVS egen nettside.