Pedagogisk-psykologisk avdeling

PP-tjenesten i Lillestrøm kommune heter PPA og er en pedagogisk psykologisk fag- og støtteavdeling i tjenesteområdet Oppvekst. PP-tjenesten utarbeider blant annet sakkyndige vurderinger av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller behov for spesialundervisning i skolen. Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

PPT hjelper også skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Lurer du på om barnet ditt trenger hjelp fra PP-tjenesten, anbefaler vi at du snakker med helsestasjonen, barnehagen eller skolen om bekymringen din. Du kan også henvise til oss på egen hånd. Her er henvisningsskjema.