Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem og folkehelseproblem som krever en felles innsats statlig og kommunalt.  Kommunale handlingsplaner skal være et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold og overgrep i nære relasjoner. Lillestrøm kommune har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge deres familier og voksne som utsettes for vold og overgrep. Vi skal også bidra til å forebygge og sette inn nødvendig tiltak til utøvere for å forhindre overgrep.

Alle har rett til å leve et liv uten vold og overgrep. All bruk av vold og overgrep strider med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Det må tas på alvor og krever en felles innsats.

Utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner for Lillestrøm kommune er forankret i kommunens «Planstrategi 2020-2023» og administrativt i styringsgruppa for det tverrfaglige samarbeidet i Lillestrøm kommune og vedtatt i kommunestyret i sept. 2021.

I denne handlingsplanen er det to verktøy for deg som er bekymret for om et barn/ungdom kan være utsatt for vold og overgrep og et eget verktøy ved mistanke om seksuelle overgrep.

Lenke til verktøyene:

Aldersrelaterte tegn og signaler på vold og overgrep

Aldersrelaterte tegn og signaler på seksuelle overgrep

Tiltakskort – fra bekymring til handling ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

 

For ytterligere informasjon og fremgangsmåte ved vold og seksuelle overgrep, se mer informasjon på Bufdirs nettsider «Mistenker du at et barn er utsatt for vold». 

Mer informasjon om avvergerplikten kan du finne på nettsiden plikt.no.