Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til barn og unge opp til 24 år og deres familier. Målsetting for tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Jordmortjeneste

Gir tilbud til gravide med oppfølging av jordmor på helsestasjonen. Det gis tilbud om:

  • tidlig samtale (før uke 12)
  • oppfølging i svangerskapet
  • informasjon om foreldrerollen
  • fødselsforberedende kurs
  • prevensjonsveiledning

Her kan du finne mer informasjon om tilbudet og kontaktinformasjon.

Helsestasjon 0-6 år

Tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, helseundersøkelse, veiledning og støtte til foreldre, rådgivning om barnets helse, utvikling og kosthold, barnevaksinasjon og barselgruppe.

Lillestrøm kommune har flere helsestasjoner. Her kan du finne din helsestasjon og kontaktinformasjon. 

Skolehelsetjeneste

Alle skoler har en helsesykepleier tilknyttet seg. Barn, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på den aktuelle skole.

Her kan du finne mer informasjon om skolehelsetjenesten og kontaktinformasjon til helsesykepleier.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom i Lillestrøm kommune. Her treffer du helsesykepleier og lege som er vant til å snakke med ungdom. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Her kan du finne mer informasjon om tilbudet og kontaktinformasjon.