Hjelpeinstanser/tjenester til voksne

Her ligger en oversikt over noen relevante tjenester til voksne, både kommunale og andre, som kan være relevante i sammenheng der man er bekymret for et barn, ungdom eller en familie.
For fullstendig oversikt over kommunale tjenester til voksne, se kommunes nettside.

Tjenestetorg for voksne

Tjenestetorg er kommunens «en dør inn» til helse- og omsorgstjenestene. Det gis råd og informasjon om tjenestene kommunen har og hjelper til med søknad om helse – og omsorgstjenester, bolig, bostøtte m.m.

Les mer på kommunens nettsider. 

 

Psykisk helse og avhengighet – tjenester til voksne over 18 år

Vi har flere tjenester til deg som har psykiske helseproblemer. Formålet er å gi hjelp til å mestre dagliglivet og å forebygge mer omfattende hjelpebehov.

Du kan søke gjennom å fylle ut søknad om helse- og omsorgstjenester. 


Psykisk helsetjenester 

Psykiske helsetjenester til voksne er en arenafleksibel tjeneste til hjemmeboende over 18 år med moderate til alvorlige psykiske helseutfordringer.

Vi har fokus på mestring av dagliglivet og forebygging av mer omfattende hjelpebehov.

Dette gjør vi sammen gjennom

 • Behandlende støttesamtaler og veiledning
 • Kurs og grupper
 • Bistand i møte med samarbeidspartnere
 • Praktisk bistand
 • Eksponeringstrening
 • Vi legger til rette for sosial fungering
 • Aktivitet – arbeid
 • Håpsformidling

 

Du kan selv søke tjenesten. Du kan søke gjennom å fylle ut søknad om helse- og omsorgstjenester. 

 

Tidlig inn – psykisk helse

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

 • Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs og individuelle samtaler
 • Pårørende som står i belastninger kan også ta kontakt
 • Tjenesten tilbyr kortvarig hjelp, og du trenger ikke henvisning fra lege

Tjenesten kan kontaktes på 476 84 029 mellom kl. 12.00-14.00 på hverdager.

Seksjon avhengighet

Seksjon Aktivitet er et lavterskeltilbud til deg over 18 år som har en psykisk helseutfordring, og som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Tjenesten kan kontaktes på telefon 64 84 33 60.

Seksjon aktivitet

Seksjon Aktivitet er et lavterskeltilbud til voksne over 18 år som har en psykisk helseutfordring, og som ønsker seg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre. Gis mulighet til å utfordre seg selv og  få gode mestringsopplevelser. Eget ungdomskurs for de mellom 18-30 år. Tilbud om ulike kurs.

Les mer på kommunens nettsider. 

 

Frisklivssentralen

Et lavterskeltilbud for voksne som har behov for endring av livsstil for å få økt livsglede og helse. Frisklivsentralen tilbyr strukturert oppfølging i form av ulike gruppebaserte tilbud, og individuell veiledning etter behov.

Les mer på kommunens nettsider. 

 

NAV

NAV Lillestrøm ønsker å være tilgjengelige for kommunens innbyggere. Vi jobber for å gi helhetlige tjenester og samarbeider gjerne med andre tjenester i kommunen.

NAV Lillestrøm jobber i hovedsak med personer over 18 år som er arbeidsledige, syke slik at de ikke kan jobbe, eller mottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi gir også økonomisk råd og veiledning til dem som har behov for det, for eksempel på grunn av gjeld. Alderspensjon, foreldrepenger, barnetrygd, barnebidrag etc. håndteres av NAV Forvaltning (www.nav.no)

Det ligger utfyllende informasjon om NAVs tjenester på nav.no. Der kan alle logge seg inn på sin side og sende en skriftlig melding til NAV. Dersom du trenger å snakke med NAV kan vi kontaktes på 5555 3333. Dette nummeret gjelder spørsmål om alle NAV sine tjenester.

De som har oppfølgning hos NAV Lillestrøm vil få direkte mobilnummer til sin veileder for enkel direkte kontakt.

Vi har ulike team som skal ivareta innbyggernes behov. Nye brukeres behov for oppfølging blir kartlagt av et kartleggingsteam. Vi har også et familieteam som kan følge opp barnefamilier som i en periode har behov for ekstra oppfølging.

Familievernkontoret

De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.

Innbyggere i Lillestrøm kommune tilhører Familievernkontoret for Nedre Romerike, som ligger i tilknytning til Lillestrøm Torv. For mer informasjon, se deres nettsider. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 466 16 830. Telefonen er åpen 08.30-15.00.

Romerike krisesenter

Romerike Krisesenter IKS er et døgnåpent ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler/kontroll/tvangsekteskap i nære relasjoner.

Man kan søke veiledning anonymt. Krisesenteret tilbyr råd/veiledning, kartlegging av situasjonen, relevant informasjon, bistår i å finne løsninger og kan tilby et beskyttet midlertidig botilbud.

Kontaktinformasjon:
Telefon 66932310
https://romerike-krisesenter.no/

Alternativ til Vold (ATV)

ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Vi jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Vi tilbyr samtaleterapi individuelt eller i grupper til utøvere. Samtalene finner sted ved vårt kontor i Lillestrøm om lag en gang per uke. Fokus for samtalene er hva som har skjedd, og hva man kan gjøre for å forhindre ny vold. Vi møter partnere, eks-partnere og barn til de som går i behandling hos oss. Vi tilbyr informasjonssamtaler og behandling knyttet til vold i familien.  

Vi tilbyr foreldreveiledning knyttet til konsekvenser volden har hatt for relasjonen mellom barn og foreldre. 

ATV er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss uten henvisning. For voksne i individualterapi er den en egenandel på 300,- kr per gang.  Etter henvendelse til oss vil du som regel få tilbud om en kartleggingssamtale. Etter det får du beskjed om du får et tilbud hos oss, eller en anbefaling om annen type hjelp. 

Du kan ta kontakt med oss telefon 40 00 16 64 mellom kl 09.00-15.30 på hverdager, eller ved å sende oss et brev.

Se også ATVS egen nettside.