Enslige mindreårige flyktninger

  • EMF Lillestrøm er et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-25 år, som har fått vedtak om bosetting i Lillestrøm kommune.
  • Vi gir omsorg med vekt på mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet.
  • Vi har tre bosentre og en ettervernavdeling. Vi samarbeider med barneverntjenesten.
  • Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne. Vi legger vekt på mestring for å utvikle seg til selvstendige ungdommer og etablere et liv i Lillestrøm og i Norge.

Les mer her: Tiltak for enslige mindreårige flytkninger