Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Familiene kan få gratis hjelp og støtte to til fire ganger i uka i ca. 6 mnd av frivillige familiekontakter. Tilbudet er et supplement til det offentlige tjenesteapparatet.
For mer informasjon, se kommunens nettsider.