Tiltaksvifta / aktuelle forebyggende tiltak

Her finner du oversikt over de samlede tjenester/tiltak kommunen samlet sett kan tilby, hvem som gjør hva og hvordan du kan komme i kontakt med rett tjeneste.

Ved å velge rett aldersgruppe under «Tiltaksoversikt»  vil du se hvilke tiltak som hører til hvilke aldere. I tillegg er det lagt inn aldersuavhengige tiltak til sist.

Tiltaksoversiktene er under revidering – vil bli lagt ut i løpet av januar 2023.