Kultur barn og unge

Avdeling for kultur barn og unge i Lillestrøm kommune har ansvar for kommunale og privatdrevne møteplasser for barn og unge med støtte fra kommunen, og er i tett dialog med barn og unge på fritiden. Kultur barn og unge driver nettstedet, Ung i Lillestrøm.  og  Aktiv fritid som har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser og/eller sosiale utfordringer.

Les mer på kommunens nettsider.