Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en forebyggende lavterskel tjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom i alderen 13 – 24 år. Tjenesten er åpen hele uken dag og kveld, og på natt i helgene. Gjennom feltarbeid ønsker OUT å oppnå kontakt og få oversikt over enkeltpersoner og grupper av ungdom som oppholder seg i kommunen. OUT ønsker å bygge tillit og relasjoner for å komme i posisjon til å kunne gi god oppfølging. OUT er opptatt av å være tilgjengelige, fleksible og å arbeide for endring i samarbeid med ungdommen. Der det er hensiktsmessig samarbeider OUT også med ungdommens nettverk og det øvrige hjelpeapparatet. OUT sitt viktigste mål er å bidra til at ungdom i kommunen opplever en god ungdomstid.

For mer informasjon, se www.OUTLillestrom.no.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 469 34 634
E-post: out@lillestrom.kommune.no
Snapchat og Instagram: OUT_Lillestrom
Facebook: OUT- Oppsøkende ungdomsteam