Psykisk helse og familiestøtte

Psykisk helse og familiestøtte er en lavterskeltjeneste som skal være lett tilgjengelig, gi trygg og nyttig hjelp til foreldre, barn/ungdom mellom 0-18 år og gravide som har behov for samtaler om foreldrerollen.  Det tilbys  veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager. Tjenesten tilbyr varierte grupper og kurs for foreldre og barn/unge. Det er et nært samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten og HFU rundt barn og unge som trenger helsetjenester.

For mer informasjon, se kommunens nettsider. 

Kontaktinformasjon:
Kontakttelefonen er åpen mellom 12.00-14.30 mandag til torsdag. Telefonnummer er 908 21 722.

Du kan også sende en henvendelse gjennom et henvendelsesskjema, du finner under Hvordan kontakter du oss på kommunens nettside.