Dokumentasjon ved arbeid med handlingsveilederen

Den tjenesten som er ansvarlig for saken, er ansvarlig for å følge nivåene og trinnene i handlingsveilederen og dokumentere slik det fremgår på det enkelte trinn og av malene.

Dokumentasjon skal foreligge i fagsystem til aktuell tjeneste og deles med foreldre og andre instanser som er inne i saken. Samtykke skal fremgå.

 

I 2023 vil det bli vurdert behov for felles dokumentasjonssystem i arbeid med saker etter handlingsveilederen.