Sammen om en god oppvekst

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap. Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foreldre ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå. Vi har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

Trenger du noen å snakke med?

I kommunen vår finner du flere å snakke med om tanker, følelser, trivsel og ting du er bekymret for. Det vil si at du alltid kan finne noen å snakke med om hva som helst, enten det gjelder deg selv, en venn eller noen i familien.

Om du har god kontakt med en voksen, for eksempel en lærer eller trener, kan du snakke med han/henne, eller den voksne kan hjelpe deg å finne riktig person som du kan snakke med. Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt, og må ha ditt samtykke for å involvere andre.

 

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats Lillestrøm?

På denne nettløsningen vil du se hvordan vi som kommune jobber med barn, unge og foreldre når vi er bekymret for et barn.

 

Andre aktuelle nettsider for informasjon og hjelp:

Ung.no er det samlet gode tjenester for deg som ønsker å chatte med noen.

Mental Helse Ungdom –  Interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år

 

Kors på halsen (Røde Kors)

Mental helse Mental helse har også en egen hjelpetelefon, en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Telefon: 116 123.

 

SnakkOmMobbing.no (Blå Kors)

 

SnakkOmPsyken.no (Blå Kors)

 

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser)

 

Kirkens SOS Døgnåpen krisetelefon 22400040

ifengsel.no chattjeneste for deg som har en mamma eller pappa i fengsel, eller kjenner noen som har det.

Ungdomstelefonen (UT) Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon

 

Sex og samfunn

Kontaktinformasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Finn kontaktinformasjon til helsesykepleier på din skole

Helsestasjon for ungdom:

Kontaktinformasjon til helsestasjon for ungdom

Oppsøkende ungdomsteam:

Mer informasjon og kontaktinformasjon

Vakttelefon: 469 34 634

 

Lillestrøm barneverntjeneste:

66 93 25 70 Kl. 08.00 – 15.30

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon 116 111. Denne telefonen er døgnbemannet.