Kompetanse

Her finner du kurs som kommer og kurs som har vært (gjennomførte kurs). Noen kurs avholdes en gitt dato. Andre kurs er digitale kursmoduler og vil være tilgjengelig en lengre tidsperiode.

Romerikskonferanse om radikalisering og utenforskap — fullført

Konferansen er gratis. Avholdes på Lillestrøm kulturhus. Påmelding via KS læring.

Målgruppe: Ansatte i skole, NAV, barnevern, helsesykepleiere, Utekontakter, fritidsklubbansatte, lag, foreninger og andre som møter ungdom i det daglige i alle kommuner på Romerike.

Målet med konferansen:

Gi første linjen verktøy til å håndtere, tegn på radikalisering, voldelig ekstremisme og hatefulle ytringer. Hvordan kan vi forebygge radikalisering og voldelig radikalisering og voldelig ekstremisme i hverdagen? Hvordan fungerer radikaliseringskontaktene i politiet.

Om kurset

Dato: 22 september 2022

Konferansen er gratis. Avholdes på Lillestrøm kulturhus. Påmelding via KS læring.

Målgruppe: Ansatte i skole, NAV, barnevern, helsesykepleiere, Utekontakter, fritidsklubbansatte, lag, foreninger og andre som møter ungdom i det daglige i alle kommuner på Romerike.

Målet med konferansen:

Gi første linjen verktøy til å håndtere, tegn på radikalisering, voldelig ekstremisme og hatefulle ytringer. Hvordan kan vi forebygge radikalisering og voldelig radikalisering og voldelig ekstremisme i hverdagen? Hvordan fungerer radikaliseringskontaktene i politiet.

 

 

Kurs info