Livsstilsendring for familien

Foreldrekurs – livsstilsendring

 

Dato: 31 mai 2024

Kompetansekatalog for skole og SFO 2023-2024

Målgruppe: ansatte i skole og SFO

Mål:

  • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
  • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
  • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
  • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
  • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjo

Dato: 20 juni 2024

Kompetansekatalog for barnehage 2023-2024

Målgruppe: ansatte i barnehagene

Mål:

  • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
  • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
  • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
  • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
  • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjon

Dato: 20 juni 2024