Trygghetsuka 2021

Trygghetsuka for 2021 vil som i fjor foregå digitalt.

Programmet er utviklet i et samarbeid mellom tverrfaglige rådgivere i Oppvekst, Helse og mestring, SLT-koordinator, Kommunikasjonsavdelingen, RVTS-Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), Romerike krisesenter, Kompetanseteamet mot æresrelatert vold og sosial kontroll (Bufdir), ATV (Alternativ til vold), Likestillingssenteret på Hamar og Øst politidistrikt.

Målet for Trygghetsuka er å øke kunnskapen om vold og overgrep og gjøre oss som ansatte i stand til å forstå, oppdage og forhindre at barn, unge og voksne/ eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper for øvrig blir utsatt for vold og overgrep.  I tillegg ønsker vi å heve kompetansen knyttet til ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv og gjengproblematikk.

Moduler for Trygghetsuka 2020 vil fortsatt være tilgjengelige.

Programmet vil bestå av kursmoduler som er utviklet for gjennomføring i fysiske personalmøter. Bakgrunnen for dette er at modulene legger opp til mye gruppearbeid og diskusjon. Dere kan også velge å bruke Teams til gjennomføring.

På ansattportalen får du mer informasjon. 

Dato: 1 november 2021

Opplæring for BTI-agenter

Det vil bli avhold kurs for BTI-agenter høsten 2021.

Dato: 16 november 2021

Opplæring for BTI-agenter

Det vil bli avhold kurs for BTI-agenter høsten 2021.

Dato: 9 november 2021