Samhandlingsmodellen

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap.

Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foreldre ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå. Vi har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

Bedre tverrfaglig Innsats er en samhandlingsmodell som kan beskrive og synliggjøre hvordan våre planer, rutiner, samhandlingsarenaer og verktøy bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette deler vi i tre nivåer: kommunalt nivå, tjeneste/etatsnivå og individnivå.