Kompetansekatalog for skole og SFO 2023-2024

Målgruppe: ansatte i skole og SFO

Mål:

 • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
 • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
 • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
 • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
 • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjo

Dato: 15 april 2024

Kompetansekatalog for barnehage 2023-2024

Målgruppe: ansatte i barnehagene

Mål:

 • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
 • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
 • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
 • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
 • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjon

Dato: 15 april 2024

SIBS-kurs

SIBS-kurs er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose. Søsken i alderen 8-16 år kan delta sammen med sine foreldre.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Monica Skogvold
Barnekoordinator, Tjenestetorg for barn, unge og familier
Kommunalområde: Helsetjenester for barn, unge og familier
E-post: monica.skogvold@lillestrom.kommune.no
Telefon: + 47 489 52 599

Dato: 29 mars 2023

Grupper og kurs ved Psykisk helse og familiestøtte (PHFS)

Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Målgruppe: 

 • Gravide og partnere
 • Foreldre
 • Barn og ungdom

 

Hvor:

Alle kurs/grupper holdes i Solheimsgata 18, Lillestrøm.

Hvordan:

Påmelding via Lillestrøm kommunes nettside:

 Info om psykisk helse og familiestøtte – Henvendelsesskjema

Dato: 30 juni 2023

Kompetansekataloger 2022-2023 – Barnehage og Skole/SFO

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og SFO.

Mål:

 • Systematisk kompetanseutvikling i tråd med gjeldende nasjonale og lokale satsinger og føringer, samt relevant teori og forskning.
 • Bygge kapasitet både hos den enkelte ansatte og i barnehager og skoler i sin helhet.
 • Bidra til at alle barn og elever opplever å møte kompetente og anerkjennende voksne i et trygt og inkluderende miljø.
 • Skape helhet og sammenheng i det pedagogiske utviklingsarbeidet i Lillestrøm kommune.
 • Utvikle et profesjonelt lærende fellesskap på tvers av barnehager og skoler som bidrar læring, deling og refleksjon.

Lenker til katalogene:

Kompetansekatalog barnehage 2022-2023

Kompetansekatalog for skole og SFO 2022-2023

 

 

Dato: 30 juni 2023